ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΙΣΗ

/album/stamps-numbering/catalogue17-jpg1/ /album/stamps-numbering/grm-226-mini-folio-jpg1/ /album/stamps-numbering/grm-48314-jpg1/ /album/stamps-numbering/grm-2106-jpg1/ /album/stamps-numbering/a5558-jpg/ /album/stamps-numbering/a555510-jpg/ /album/stamps-numbering/grm-numerator-05008-jpg1/